Nieuws

Op deze pagina lees je nieuws van de CVPPP


CVPPP Ledenvergadering 2024 en SYMPOSIUM - do. avond 23 mei, Utrecht

Donderdagavond 23 mei 2024

in Utrecht

 

CVPPP Ledenvergadering 2024

                       en

SYMPOSIUM:

INTREE REDE door Bart van de Brink: 

‘Naar Gods bedoeling is alles eenvoudig: een christelijk antwoord op verwarring’

met aansluitend groepsgesprek over het thema.

 

Programma

18.00-18.45  Inloop met soep en broodjes

18.45-19.30  Algemene Ledenvergadering

 

19.30-19.45  Inloop voor Symposium en koffie / thee

19.45-20.30  Intree rede Bart van den Brink

20.30-21.15   Gesprek met Bart van den Brink over het thema

21.15-21.30   Afsluiting en borrel

 

Spreker: Bart van den Brink werkt als psychiater en teamleider bij de crisisdienst/IHT van GGz Centraal Amerfoort. Daarnaast doet hij aan de VU / het Kicg promotieonderzoek naar de interactie tussen religiositeit, spiritualiteit en suïcidaliteit bij depressie. Ook is hij universitair docent aan de TUA.

 

Intree rede Bart van den Brink

‘Naar Gods bedoeling is alles eenvoudig: een christelijk antwoord op verwarring’

Wie spreekt over psychische ziekten, legt automatisch de lat aan van een 'normaal' en 'afwijkend'. Wat bedoelen we daarmee? Waarom ligt er zoveel nadruk op het functioneren bij de beoordeling van dit normaal? In een tijd waarin de grenzen van het normaal steeds minder scherp getrokken worden, komen we in ons vak soms in moeilijke dilemma's terecht. Is genderdysforie bijvoorbeeld normaal of abnormaal? Het christelijk geloof kent ook een eigen normen en waardenset, en biedt de grondslagen voor de normativiteit die de christelijke filosofie kenmerkt. Is het daarmee een pleidooi voor de terugkeer naar het normaal, of moeten we dit anders zien. In deze lezing zoeken we naar de eenvoud, naar het nieuwe, of misschien wel oude, normaal van christelijk leven en kijken in de ggz. 

 

Locatie: Se7en Utrecht, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht – www.sevenutrecht.nl

 

Aanmelding t/m zaterdag 18 mei door

1. In een mail naar info@cvppp.nl aan te geven dat u deelneemt: (a) vanaf 18.00u: broodjes + ALV + symposium, (b) vanaf 18.45u: ALV + symposium; of (c) vanaf 19.30u: symposium

2. inschrijfkosten over te maken

 

Kosten

Studenten € 10,- / CVPPP-leden: € 20,- / niet-leden € 40,-

·      De entreekosten a.u.b. uiterlijk op 18 juni overmaken op

IBAN NL46INGB0003453362 t.n.v. CVPPP.

 

·      Opgave na 18 juni óf betaling aan de deur kost € 10,- extra.

·      Bij annulering na 18 juni is er geen restitutie mogelijk.

 

Verdere informatie

De jaarstukken worden van tevoren aan CVPPP-leden toegestuurd.

Bij verdere vragen: mail het CVPPP secretariaat: info@cvppp.nl

Najaarscongres 'Uitbuiting en (psychisch) geweld' op 15 oktober 2022

CMF-Nederland en CVPPP organiseren i.s.m. KICG het najaarscongres

'Uitbuiting en (psychisch) geweld'

 

Er vindt er in onze maatschappij veel uitbuiting plaats en kinderen en volwassenen worden blootgesteld aan fysiek en mentaal geweld. Dit heeft grote impact op de mensen en hun omgeving. Opgroeien in zo’n omgeving maakt je slachtoffer, maar vergroot ook de kans dat je op latere leeftijd dader bent. Hierdoor werkt dit lijden en door in generaties. Hoewel dit wijdverbreid is, blijft het vaak onder de oppervlakte. Bij hulpverleners kan dit leiden tot veel gevoelens van machteloosheid en onbehagen. Om die reden willen we als CVPPP en CMF-Nederland graag stilstaan bij deze thematiek. Hoe kunnen we deze patiënten/cliënten gaan herkennen, hoe zorgen we ervoor dat ze zich echt gezien weten en erkend in onrecht dat hen is aangedaan.

 

Keynote lezingen:

- Richard Korver, advocaat, over de juridische aspecten

- Connie Rijken, hoogleraar, over verschillende vormen van uitbuiten, waaronder mensenhandel

 

8 Workshops, waaronder:

- Herkennen en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld (door Christel van Dijk, vertrouwensarts Veilig Thuis)

- Persoonlijk aspect voor de hulpverlener, geconfronteerd met geweld/uitbuiting: Intervisie (door Rens Filius, psychotherapeut)

- Zorg voor mensen in de prostitutie (door  Nelly van der Gaarden, straatdokter)

- Seksueel geweld binnen het gezin (door Marrie van der Feen, psycholoog)

- Hechtingsproblematiek en risico op huiselijk geweld (door Krista Schaeffer, arts)

- Trauma behandeling bij slachtoffers van mensenhandel (Bert Nanninga, psychiater)

 

Meer informatie en aanmelding: zie hier